Hærverk og innbrudd på skolen

3_HD_haerverk_LO
De har knust en benk og rute, vært inne i Herøy sentralskoles garderober og spredt søppel på uteområdet. Det har skjedd i helgen, men er slett ikke noe uvanlig, forteller rektor Lars Olav Mogård Larsen som ber foreldre følge med på hva ungene gjør i helgene. Han vurderer å anmelde forholdet.
Rektor Lars Olav Mogård Larsen har merket seg at området foran Herøyhallen og ved sentralskolen har etablert seg som et fast oppholdssted for ungdom.
 
Hærverk og tilgrising
Og i kjølvannet av dette stadige tilfeller av hærverk og tilgrising. Helgens hendelser føyer seg inn i rekken av tidligere triste episoder.
 
Dette ønsker Larsen å få satt en stopper for. Han vurderer å anmelde forholdet.
 
- Dersom det er noen som har observert noe foran Herøyhallen sent fredag eller lørdag kveld, så ber jeg om at disse tar kontakt med meg.
 
Samtidig ber jeg foreldre om å følge med på hva ungene foretar seg på kveldstid og i helgene.
 
Oppsøk området
Og når man nå vet at området bak skolen og Herøyhallen har blitt et oppholdssted for ungdommene, kan det også kanskje være en idé å oppsøke området av og til, sier Larsen til Herøyfjerdingen.
 
Mest sannsynlig har helgens ødeleggelser skjedd fredag kveld eller natt til lørdag. Den ene benken/bordet er knust, mens en annen benk er delvis ødelagt.
 
Det ene vinduet ned til bassenget er knust og vandalene har tatt seg inn i garderobene. Det viser sporene.
 
Rydder en gang i uka
Videre er det spredd papir og annet søppel rundt omkring. Til tross for at det henger en søpppelboks ved døra til Herøyhallen.
 
- Vi rydder rundt hele skolen en gang i uka, men det hjelper ikke. 
 
Når vi har fått opparbeidet slike fellesgoder som et fint uteområde er, så er det trasig å oppleve at det blir tilgriset og ødelagt, sier Lars Olav Mogård Larsen.
 
Han vil gjerne at de som vet noe om hvem som står bak dette tar kontakt med ham.
3_HD_haerverk_LO
Rektor ved Herøy sentralskole Lars Olav Mogård Larsen kan bare konstatere at den ene benken er knust.
3_HS_haerverk_Leif_skrur
Vaktmester Leif Ole Edvardsen må tette igjen et knust vindu etter helgens ødeleggelser.
3_HS_haerverk_benk_foran_hallen
Heller ikke denne benken har fått stå i fred og er delvis ødelagt.
3_HS_haerverk_soeppel
Og det er spredd søppel omkring i området.

Annonser