Gunver prest forlater Herøy

Gunver

Gunver Birgitte Nielsen forlater Herøy etter å ha vært sokneprest i knappe tre år. Hun skal fortsette sin prestekarriere som sokneprest for tre danske menigheter i Tyskland.

De tre menightene det gjelder er Gelting, Kappel og Arnis som ligger rett sør for den dansk-tyske grense, øst for Flensborg ved Slien sin elvemunning i Østersjøen.

- Jeg har alltid hatt en drøm om å bli prest for det danske mindretallet i Slesvig-Holsten, og da drømmestillingen i høst ble lyst ut, søkte jeg og ble enstemmig innstilt til stillingen av tre menighetsråd, prost og biskop. Akkurat nå venter jeg på nytt fra Amalienborg. Det er nemlig dronning Margrethe, som med sin underskrift utnevner prestene i Dansk Kirke i Sydslesvig, forteller Gunver Birgitte Nielsen (64).

Nielsen skriver i en pressemelding at hun visste at man må ta ansvar for eget liv, da hun sommeren 2018 tok spranget fra en sykeseng på Sjælland til en sokneprestestilling i Herøy for å bli frisk etter å ha blitt alvorlig forgiftet av hussopp i prestegård og kirkebygg i Danmark.

- Jeg har blitt frisk i Herøy sin gode, rene og klare luft, og det er jeg uendelig takknemlig for. Jeg har valgt å gå etter drømmene mine i stedet for å tenke på at jeg er for gammel til det. Mange vil bli lei seg, det skjønner jeg, men jeg håper også at man vil forstå og glede seg sammen med meg over at drømmer kan bli oppfylt, avslutter Gunver Birgitte Nielsen.

Det blir bygget en ny prestebolig i Kappel, og soknepresten sier at hun ser fram til å ha kaffen klar til de herøyfjerdinger, som forlenger danmarksferien et par hundre kilometer sørover for å oppleve grenselandet.

Grenselandet har sin helt særegne historie, og grensen mellom Danmark og Tyskland ble ved avslutningen av 1. verdenskrig fastlagt etter en avstemning blant de som bodde i grenselandet. De områder det var flertall for Danmark ble danske, og omvendt ble områder med tysk majoritet Tyskland. Dette er fortsatt den eneste landegrense i verden, som er fastlagt etter en avstemning mellom de berørte partene.

Det er i dag, 100 år senere, et levende mindretall av dansksinnede tyske statsborgere, som driver danske foreninger, barnehager, skoler, biblioteker. Det er ikke minst en dansk kirke med 27 menigheter og 62 prekensteder.

Siste gudstjeneste for sokneprest Gunver Birgitte Nielsen i Herøy kirke blir sannsynligvis i midten av mars.

Kappel
Kappel er en spennende ferieby ved Slien sin elvemunning i Østersjøen.
Arnis
Arnis er Tysklands minste by.

Annonser