Herøy Idrettslag oppfordrer alle medlemmer til å benytte seg av rabattavtalen med Herøy Sport og Fritid før nyttår. Alle som har betalt medlemskontingent for 2018 får to kjøp med 30 prosent rabatt på sportsbutikken. Denne rabattavtalen gjelder kun ut året, da butikken skal gå ut av Sport1-kjeden og ikke skal være sportsbutikk etter nyttår.

Medlemskontingent 2018
Styret i HIL sendte tidligere i høst ut faktura for betaling av medlemskontingent på e-post til alle medlemmer. Det er også senere sendt ut purring til de som ikke betalte innen fristen.

Foreldre til barn som er med på idrett i Herøy Idrettslag, enten det er fotball, badminton eller friidrett, bør kontrollere om kontingenten for barnet er betalt. Det er viktig at KID-nummer som står på faktura benyttes, hvis ikke blir ikke betalingen registrert.

Har idrettslaget rett e-postadresse?
De fleste barna er registrert med en av foreldrene sin e-postadresse, men noen har kanskje byttet e-postadresse uten at de har gitt beskjed til idrettslaget?

Har du ikke fått faktura?
Hvis du, eller noen du kjenner, som ønsker å være medlem ikke har mottatt faktura, er det bare å sende en e-post med navn, postadresse, telefonnummer og fødselsdato til: medlem@heroyil.no

Styret i Herøy idrettslag