Løkta kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Heidrun Stene

  • Konfirmantpresentasjon
  • Utlevering av 4 - & 6-årsbøker
  • Høsttakkefest
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

Herøy kirke kl. 20.00
Kveldsgudstjeneste ved Kari Sjursen og Oddvar Lisø

  • Nattverd
  • Ofring til Kirkens familievern
  • Kirkekaffe