Menighetstur til Løkta (Ferje fra Bjørn kl. 08.40 via S.sjøen/retur kl. 16.15)

Gudstjeneste i Løkta kirke kl. 11.00
Høsttakkefest med konfirmantpresentasjon og utdeling av 4. og 6. års bøker

ved Eva Julia Biel, Trine Heggheim og Magnus Utgaard

  • Salg av rømmegrøt og kirkekaffe
  • Ofring til menighetens eget arbeid

Herøy kirke kl. 18.00     
Kveldsmesse i Apsis ved Kari Sjursen

  • Ofring til Kirkens Nødhjelps arbeid for flyktningene i Europa og landene rundt.
  • Kveldsmat i prestegården etter gudstjenesten.