Herøy kirke kl.11.00:

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko

Nattverd
Ofring til Kirkens Familievern

Vandve kapell kl.14.45:

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Nattverd
Ofring til menighetens eget arbeid