Kirkevergen i Herøy og Dønna har følgende kunngjøringer:

 

Søndag 5. mai, Dønnes kirke kl. 11.00

 • Gudstjeneste ved Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin.
 • Dåp
 • Nattverd
 • Ofring til Menighetens eget arbeid

 

Søndag 5. mai, Herøy kirke kl. 19.00

 • Ung messe/samtalegudstjeneste ved Annette Stenseng og Trine Heggheim
 • Konfirmantene deltar
 • Rubb og Rake spiller
 • Nattverd og kirkevandring
 • Ofring til Menneskeverd
 • Kirkekaffe i fjøsen på Herøy bygdesamling etter gudstjenesten.

 

Torsdag 9.mai, Dønnes kirke kl. 11.00 og 13.00

 • Konfirmasjonsgudstjeneste ved Julia Biel, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin
 • Ofring til Menighetens eget arbeid

 

Torsdag 9. mai, Sandvær bedehus kl. 15.00

 • Gudstjeneste ved Annette Stenseng
 • Rolf Jørgensen spiller fløyte.
 • Ofring til Menighetens eget arbeid