Søndag 29. mars             

Hestad kirke kl. 11.00

 • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel, Olav Rune Ertzeid og Joanna Engesvik-Galkin
 • Nattverd
 • Kirkekaffe
 • Ofring til menighetens eget arbeid          

Sandvær bedehus kl. 15.00

 • Gudstjeneste ved Svein Orstad og Joanna Engesvik-Galkin
 • Nattverd
 • Kirkekaffe
 • Ofring til Kirkens Nødhjelp

Skjærtorsdag, 2. april 

Vandve kapell 14.45

 • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin
 • Nattverd
 • Ofring til Care

Herøy kirke kl. 11.00

 • Gudstjeneste ved Svein Orstad og Joanna Engesvik-Galkin
 • Nattverd
 • Ofring til menighetens eget arbeid

Langfredag,  3. april

Nordvik kirke kl. 16.00

 • Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin
 • Ofring til Åpne dører

Herøy kirke kl. 18.00

Gudstjeneste ved Svein Orstad og Joanna Engesvik-Galkin

1. Påskedag, 5. april

Dønnes kirke kl. 13.00

 • Påskehøymesse ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin
 • Dåp
 • Nattverd
 • Ofring til Det norske misjonsselskap.

Herøy kirke kl. 10.30

 • Påskefeiring med høytidsgudstjeneste
 • Ved Svein Orstad og Joanna Engesvik-Galkin
 • Dåp
 • Ofring til menighetens misjonsprosjekt