Julaften - 24. desember

Herøy omsorgssenter kl. 12.00
- Julaftengudstjeneste ved Jørg Kunzendorf, og Graeme Stevenson

Herøy kirke kl. 14.00
- Julaftengudstjeneste ved Jørg Kunzendorf og Stig Edvinsen
- Herøy musikkorps spiller
- Ofring til menighetens eget arbeid

Hestad kirke (Dønna) kl. 13.00
- Julaftengudstjeneste ved Ingrid B Kunzendorf, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Solister: Cecilie og Bjørn
- Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna

Dønnes kirke kl. 15.00
- Julaftengudstjeneste ved Ingrid B Kunzendorf, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Solister: Cecilie og Bjørn
- Dønnahorn spiller
- Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna

2. juledag - 26. desember

Herøy kirke kl. 11.00
- Høytidsgudstjeneste ved Jørg Kunzendorf, Graeme Stevenson og Stig Edvinsen
- Nattverd
- Ofring til menighetens eget arbeid

Nordvik kirke (Dønna) kl. 14.00
- Høytidsgudstjeneste ved Ingrid B Kunzendorf, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Nattverd
- Forsangergruppa deltar
- Ofring til Kirkens Nødhjelp

28. desember

Løkta kirke kl. 11.30
- Julegudstjeneste ved Ingrid B Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Juletrefest

29. desember

Husvær bedehus kl. 17.30
- Juletrefest med andakt ved Jørg Kunzendorf, og Graeme Stevenson

Nyttårsaften 31. desember

Dønnes kirke kl. 16.00
- Nyttårskonsert ved Graeme Stevenson
- Gratis inngang
- Fra kl. 17.00 ringes det nye året inn