Herøy kirke kl. 12.00
- Gudstjeneste ved Anne Græsli Nordvoll og Venera Holm
- Nattverd
- Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna

Dønnes kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Anne Græsli Nordvoll og Venera Holm
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid