Lørdag 4. september

Herøy kirke kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Bernt Aanonsen, Trine Heggheim og Venera Holm
Solister: Cecilie Skagen og Bjørn Pedersen
Gudstjenesten vil bli streamet.
Ofring til menighetens eget arbeid
Trykk her for å se hvem som skal konfirmeres i år (egen sak).

Søndag 5. september

Nordvik kirke kl. 12.00
Gudstjeneste ved Bernt Aanonsen og Venera Holm
Ofring til misjonsprosjektet «Stefanusbarna»

Herøy kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Bernt Aanonsen og Venera Holm
Ofring til misjonsprosjektet «Stefanusbarna»