Hestad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Stein Unneberg, Håkon Fagervik og Marija Druzijanic

Nattverd

Herøy kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Stein Unneberg og Marija Druzijanic

Dåp

Nattverd