Gudstjenester i Herøy og Dønna

Herøy kirke invendig

Det blir gudstjenester i Herøy kirke og Dønnes kirke søndag 26.januar.

Herøy kirke kl. 18.00     
Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Marija Družijanić

Ofring

Kirkekaffe

Ved behov for kirkeskyss, ring 90 28 86 39          

Dønnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Arne Magnus Smørvik, Olav R Ertzeid og Marija Družijanić

Innsettelse av sokneprest Arne Magnus Smørvik

Solistinnslag ved Jørn Høberg

Presentasjon av medlemmene av det nye menighetsrådet i Dønna

Ofring til menighetens eget arbeid

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på Dønnes Kristelige ungdomshus

Dønnes kirke
Dønnes kirke

Annonser