Gudstjenester i Herøy og Dønna

Herøy kirke

Det blir gudstjenester i Løkta kirke og Herøy kirke søndag 15.september.

Løkta kirke kl. 11.00     
Gudstjeneste ved Georg Reistad og Marija Družijanić

Høsttakkefest og utdeling av 4. årsbok

Ofring til Løkta kirke 

Herøy kirke kl. 18.00     
Gudstjeneste ved Gunver B Nielsen og Marija Družijanić

Ofring

Kirkekaffe

Løkta kirke
Løkta kirke

Annonser