Gudstjenester i Herøy og Dønna

Fiskarheimen

Det blir gudstjenester på Skibbåtsvær fiskarheim og Nordvik kirke søndag 4.august.

Skibbåtsvær fiskarheim kl. 12.00             

Skjærgårdsgudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko

Ofring til Fiskarheimen

Kirkekaffe


Nordvik kirke kl. 18.00             

Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko

Ofring til Menighetens eget arbeid

Fiskarheimen
Skibbåtsvær fiskarheim
Nordvik kirke
Nordvik kirke

Annonser