Gudstjenester i Herøy og Dønna

Herøy kirke_vinter

Det blir gudstjenester i Dønnes kirke og Herøy kirke søndag 24.mars.

Dønnes kirke kl. 12.00
Avskjedsgudstjeneste for soknepresten i Dønna ved Eva Julia Biel, Olav Rune Ertzeid og Heidrunn Stene

  • Dåp
  • Dønnahorn, sangkor og speiderne deltar
  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Dønnes gård m/musikk- og sanginnslag m.m


Herøy kirke kl. 18.00     
Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Heidrunn Stene

  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

Ved behov for kirkeskyss, ring 90 28 86 39

Dønnes kirke
Dønnes kirke
Herøy kirke_vinter

Annonser