Gudstjenester i Herøy og Dønna

Herøy kirke_vinter

Det er gudstjenester i Herøy kirke og Nordvik kirke søndag 3.mars 2019.

Herøy kirke kl. 12.00     
Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Heidrunn Stene

Dåp

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe

Ved behov for kirkeskyss, ring 90 28 86 39


Nordvik kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Heidrunn Stene

Ofring til menighetens eget arbeid

Herøy kirke_vinter
Nordvik kirke
Nordvik kirke

Annonser