Herøy kirke kl. 12.00     

Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Heidrunn Stene

Dåp

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe

Ved behov for kirkeskyss, ring 90 28 86 39
 

Nordvik kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Heidrunn Stene

Ofring til menighetens eget arbeid