Dønnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Dåp
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

Sandvær bedehus kl. 15.00      
Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko

  • Ofring til Sandvær bedehus
  • Kirkekaffe