Løkta kirke kl. 11.00    

  • Høsttakkefest med utlevering av 4-års bok og konfirmantpresentasjon ved Eva Julia Biel, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko
  • ​Nattverd
  • Ofring til "Åpne Dører"

Skyssbåt tilbake fra Løkta ca. kl.13.00, som går via Bjørn til Sandnessjøen.

Herøy kirke kl. 18.00             

  • Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko
  • Dåp
  • Nattverd
  • Ofring til Menighetens misjonsprosjekt