Herøy kirke kl. 11.00    
Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko

Dåp

Nattverd

Ofring til Menighetens eget arbeid


Nordvik kl. 18.00             
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Nattverd

Ofring til Menighetens eget arbeid