Dønnes kirke kl. 11.00   
Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko

Nattverd

Ofring til menighetens eget arbeid


Sandvær bedehus kl. 15.00  
Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe