Hestad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid


Sandvær bedehus kl. 15.00       
Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til Sandvær bedehus