Herøy kirke kl. 12.00      
Herøydagsgudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen, Olav Rune Ertzeid og Nikolai Sudenko

Innsettelse av sokneprest Gunver Birgitte Nielsen
50-års konfirmantjubileum med musikkinnslag fra 50-års konfirmanter.
Dåp
Nattverd
Ofring til menighetens eget arbeid

Dønnes kirke kl. 15.00 
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

50-års konfirmantjubileum
Dåp
Nattverd
Ofring til menighetens eget arbeid
50-års konfirmantene kan møte i Nordvik kirke kl. 13.30 for guiding i kirka