Dønnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Ofring til menighetens eget arbeid


Sanggudstjeneste på Husvær bedehus kl. 15.00

« Vi synger sommeren inn til Guds pris»

Gudstjeneste ved Gunver B Nielsen, Gunnar Masvie og Nikolai Sudenko

Roar Danielsen, Maria Dobbedal m fl deltar.

Ofring til Kirkens SOS

Kirkekaffe