Gudstjenester i Herøy og Dønna

Foto: Vigdis Solberg

Det blir gudstjenester i Herøy kirke og Nordvik kirke søndag 6.mai.

Herøy kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe


Nordvik kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Ofring til menighetens eget arbeid

Nordvik kirke
Nordvik kirke

Annonser