Herøy kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe


Nordvik kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Ofring til menighetens eget arbeid