Nordvik kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste ved Gunnar Masvie, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko

Konfirmantene deltar

Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna

Kirkekaffe

 

Herøy kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste ved Gunnar Masvie, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko

Konfirmantene deltar

Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna

Kirkekaffe