Gudstjenester i Herøy og Dønna

Husvær bedehus

Det blir gudstjenester i Nordvik kirke og Husvær bedehus søndag 15.april.

Nordvik kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Nattverd
Ofring til menighetens eget arbeid


Husvær bedehus kl. 15.00
Gudstjeneste ved Cynthia Slomp Renaa og Nikolai Sudenko

Ofring til Husvær bedehus
Kirkekaffe

Nordvik kirke
Nordvik kirke

Annonser