Nordvik kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Nattverd
Ofring til menighetens eget arbeid


Husvær bedehus kl. 15.00
Gudstjeneste ved Cynthia Slomp Renaa og Nikolai Sudenko

Ofring til Husvær bedehus
Kirkekaffe