Herøy kirke kl. 11.00
Strikkegudstjeneste ved strikkekomiteen, Joanna E Galkin og Gunnar Masvie i samarbeid med Herøy husflidslag. Hvis du har strikke/håndarbeidstøy, så ta det med i kirka.

Dåp

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe

Dorotheas garnbutikk er åpen i forkant
 

Nordvik kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

Nattverd og Lystenning

Ofring til menighetens eget arbeid