Dønnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Masvie og Joanna Engesvik-Galkin

Solister Christina Stangeland Hansen og Herbjørn Hanssen

Dåp
Nattverd
Ofring menighetens eget arbeid

Herøy kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste ved Gunnar Masvie og Joanna Engesvik-Galkin

Solister Christina Stangeland Hansen og Herbjørn Hanssen

Nattverd
Ofring til menighetens eget arbeid