Nordvik kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

Nattverd og Lystenning

Ofring menighetens eget arbeid

Kirkekaffe

Herøy kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

Nattverd og Lystenning

Ofring menighetens eget arbeid

Kirkekaffe