Gudstjenester i Herøy og Dønna

Vigdis Jensen

Det er gudstjenester i Herøy kirke og Nordvik kirke søndag 10.desember.

Herøy kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galikn

Nattverd og lystenning

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe


Nordvik kirke kl. 17.00
Lysmesse ved Gunnar Masvie, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin

Solist Sisilie Grønaas

Konfirmantene deltar

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe

 

 

 

 

Annonser