Vandve kapell kl. 14.45
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

  • Nattverd
  • Ofring til Kristent pedagogisk senter
  • Kirkekaffe

Herøy kirke kl. 19.00
Lysmesse ved Kari Sjursen, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin

Solistinnslag ved Marina Brænden og Svein O Heggheim

  • Konfirmantene deltar
  • Dåp
  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt
  • Kirkekaffe