Dønnes kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste ved Eva Julia Biel, Trine Heggheim og Joanna Engesvik-Galkin

  • Lysvåkenbarna deltar
  • Nattverd
  • Ofring til årets TV-aksjon
  • Kirkekaffe

Husvær bedehus kl. 15.00

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Joanna Engesvik-Galkin

  • Nattverd
  • Ofring til årets TV-aksjon
  • Kirkekaffe