Dønnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Gunnar Masvie og Nikolai Sudenko

  • Dåp
  • Nattverd
  • Ofring til De 4 diakonale institusjonene


Sandvær bedehus kl. 15.00
Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt
  • Kirkekaffe