Herøy kirke kl. 11.00     

Herøydagsgudstjeneste ved Kari Sjursen, Svein O Heggheim og Nikolai Sudenko

  • 50-års konfirmantjubileum
  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid

Hestad kirke kl. 13.00

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til KV Nesna
  • Kirkekaffe