Lørdag 11. juni

Løkta kirke kl. 16.00
Konsert/allsangstund

Ved Niklolai Sudenko og solister

Søndag 12. juni

Dønnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til Areopagos

Husvær bedehus kl. 15.00       
Jubileumsgudstjeneste ved  Magnar Zahl, Kari Sjursen og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring
  • Kirkekaffe