Dønna 28. mai (lørdag)

Menighetstur til Vandve

  • Ferge fra Solfjellsjøen 09.25 og retur 16.00
  • Turmarsj, åpent hus på u-huset

Gudstjeneste i Vandve kirke kl. 12.30

  • Middagssalg på u-huset etter gudstjenesten

Kommunebussen blir med


Herøy kirke 29.mai kl. 11.00

Eldres dag i kirka ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko

  • Solister Maja og Odd Gjengaar
  • Ofring til «Humørspredersykkelen»
  • Kirkekaffe

Ved behov for skyss ring tlf. 41 21 10 85