Løkta kirke 14.mai kl. 1200

Konfirmasjonsgudstjeneste m/dåp ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Ofring til Stefanusalliansen  


Herøy kirke 15.mai kl. 12.00     

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kari Sjursen, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko

  • Solist Svein Olav Heggheim
  • Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid

 

Nordvik kirke 17.mai kl. 10.00

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel

  • Åpningstale ved Tor Henning Jørgensen
  • Dønnahorn spiller
  • Ofring til Menighetens eget arbeid

 

Herøy kirke 17.mai ca kl. 11.45 (Gudstjenesten starter når 17-mai toget ankommer kirka)

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko

  • Korpset spiller
  • Dåp
  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt