Dønnes kirke 5.mai kl. 11.00 og 13.00

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Solist Victoria Knudsen
  • Ofring til menighetens eget arbeid

Nordvik kirke søndag 8. mai kl.11.00

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til Maritastiftelsen
  • Kirkekaffe

Sandvær bedehus søndag 8. mai kl.15.00

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Nikolai Sudenko

  • Nattverd
  • Ofring til menighetens misjonsprosjekt
  • Kirkekaffe