Herøy kirke kl. 12.00
- Herøydagsgudstjeneste ved Hilde Sirnes, Alf Knutsen, Kirsti Iversen og Stig Edvinsen
- 50-års konfirmantjubileum

- Solister: Line Olsen og Elsa Beate Fagervik Kommedahl
- Ofring til menighetens eget arbeid

Hestad kirke kl. 18.00
Gudstjeneste ved Kolbjørn Lie, Alf Knutsen og Stig Edvinsen
- Nattverd
- Ofring til Bibelselskapet.
- Kirkekaffe