Herøy kirke kl. 12.00
- Gudstjeneste ved Bent Nesse, Graeme Stevenson og Stig Edvinsen
- Dåp
- Nattverd
- Ofring til menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe

Nordvik kirke kl. 18.00
- Gudstjeneste ved Bent Nesse, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Nattverd
- Ofring til menighetens misjonsprosjekt «Stefanusalliansen»
- Kirkekaffe