Herøy kirke kl. 18.00
- Kyndelsmesse (Lysmesse) ved Bent Nesse, Lillian Lie, Graeme Stevenson og Stig Edvinsen
- Konfirmantene deltar
- Nattverd
- Ofring til Menighetens misjonsprosjekt
- Kirkekaffe

Nordvik kirke kl. 11.00
- Gudstjeneste ved Bent Nesse, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Dåp
- Nattverd
- Ofring til Bibelselskapet
- Kirkekaffe