Herøy kirke kl. 12.00
- Gudstjeneste ved Leif Larsen, Graeme Stevenson og Stig Edvinsen
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe

Nordvik kirke kl. 17.00
- Gudstjeneste ved Bent Nesse, Graeme Stevenson og Bjørn Pedersen
- Ofring til KUN
- Kirkekaffe