Herøy kirke kl. 17.00
- Gudstjeneste ved Anders Mogstad og Graeme Stevenson
- Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna
- Kirkekaffe

I forbindelse med gudstjenesten blir det anledning til å forhåndsstemme på kirkevalget.

Dønnes kirke kl. 11.00
- Gudstjeneste ved Ingrid B Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Ofring menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe

I forbindelse med gudstjenesten blir det anledning til å forhåndsstemme på kirkevalget.