Dønnes kirke kl. 11.00
- Gudstjeneste ved Anders Aune Mogstad og Graeme Stevenson
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe

Herøy kirke kl. 17.00
- Gudstjeneste ved Anders Aune Mogstad og Graeme Stevenson
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe