Herøy kirke kl. 12.00      
- Samtalegudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf, Trine Heggheim og Graeme Stevenson
- Konfirmantene deltar
- Ofring til Stefanusbarna
- Kirkekaffe

Dønnes kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf, Trine Heggheim og Graeme Stevenson
- Konfirmantene deltar
- Ofring til Menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe