Herøy kirke kl. 12.00      
- Gudstjeneste ved Bent Nesse og Graeme Stevenson
- Dåp
- Ofring til Kirkens bymisjon
- Kirkekaffe

Dønnes kirke kl. 17.00   
- Gudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Ofring til Bibelselkapet