Herøy kirke kl. 17.00      
- Kyndelsmesse (Lysmesse) ved Bent Nesse, Trine Heggheim og Graeme Stevenson
- Konfirmantene deltar
- Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna
- Kirkekaffe

Dønnes kirke kl. 11.00   
- Gudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid