Herøy kirke kl. 12.00
- Gudstjeneste ved Jørg Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Dåp
- Ofring til menighetens eget arbeid
- Kirkekaffe

Dønnes kirke kl. 17.00
- Gudstjeneste ved Ingrid Bolstad Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Ofring til Kirkens SOS